Oasen på gården

Den gröna gården i Brf Life är komponerad för att öka den biologiska mångfalden och falla dig som gillar att odla i smaken – bokstavligt talat. Här finns en odlingszon med växthus, odlingsrabatter, kompost samt planterade bär och örter. Närodlat med andra ord.

Njut av närodlat i Brf Life

Trevligt uteliv på hemmaplan

På husets norra fasad finns en klättervägg för växter, och det gröna uttrycket förstärks med pergola och staket. Ombonande utrymmen på gården bjuder in till att samla vänner eller grannar för en middag under årets varma månader. Eller kanske läge att bulla upp med kanelsnäckor och varm choklad en frostig vintereftermiddag? I den lummiga zonen finns växter och blommor som blommar under olika delar av säsongen. Fågelholkar och insektshotell hjälper naturen på traven och även sedumtaken gör att bin, humlor, fjärilar med mera trivs. Sedumtaken är dessutom bra för dagvattenfördröjningen och ser till solcellerna inte blir för varma, vilket förbättrar deras verkningsgrad.

Även grön energi

Självklart hållbart är Midrocs motto. Det är så vi tänker och arbetar för att du ska kunna leva lite grönare. Brf Life är ett lågenergihus med bra isolering och lufttäthet samt har effektiva armaturer och energisnåla vitvaror, vilket ger föreningen ett minskat miljöavtryck och låga uppvärmningskostnader. Visste du förresten att i en nyproducerad bostad är energibehovet cirka 50 procent lägre än i äldre bostäder? Brf Life värms upp med lågtempererad fjärrvärme som kommer från den fossilfria restvärmen från Max IV och så småningom även ESS. Ventilationsluftens värme återvinns för att bidra till en ännu bättre energiprofil. Taket är täckt med solceller så att en stor andel av fastighetens el är egenproducerad och helt förnybar. Energin lagras i batteri för att användas andra tider på dygnet, vilket sänker både föreningens kostnader och belastningen på elnätet.

Dra ditt strå till stacken

Brf Life blir Svanenmärkt. Alla produkter är därför noga kontrollerade för att undvika hälso- och miljöfarliga ämnen – och givetvis är alla kranar, duschar och toaletter snålspolande. Vi har också gjort det möjligt att ständigt verka för ytterligare miljöbesparingar. Att ha koll på din egen förbrukning hjälper dig helt enkelt att minska användning av både el och vatten. I Brf Life mäts därför inte enbart varmvattenförbrukning utan även kallvattnet, så att du kan hushålla bättre med resurserna. Du behöver inte heller använda ”nytt” vatten för att vattna gården och odlingarna eftersom tunnor är kopplade till stuprören. Gårdens alla ytor är dränerade för att ge fin dagvattenfördröjning och ta hand om regnvattnet på ett bra sätt. Naturligtvis har vi gjort det lätt att källsortera soporna, så det blir lättare att återvinna dem. Det finns gott om kärl för olika avfallsslag i köket och en extra källsorteringslåda finns städskåpet. Allt mat- och restavfall i Brunnshög tas om hand av ett kommunalt sopsugssystem med kompletterade underjordiska avfallscontainrar för andra avfallsslag. Därför behövs inget speciellt miljörum eller miljöhus.

Delad glädje

När det är dags att tvätta förenas nytta med nöje eftersom Brf Life har en gemensam tvättlounge intill SoHub. Du kan slänga in en tvätt medan du fikar tillsammans med grannarna. Den sociala tvättloungen är ett resursekonomiskt ställningstagande, då denna lösning är miljövänligare jämfört med att förse varje bostad med en egen tvättmaskin. Industriella tvättmaskiner är också effektivare och använder mindre vatten och energi. Dessutom tvättar de faktiskt bättre, så dina kläder blir renare på ett skonsammare sätt. Tack vare att varje maskin bokas för sig blir tillgängligheten stor, och du ser precis när de är lediga i den digitala plattformen. Plattformen underlättar även delningsekonomi och återbruk mellan grannar. I cykelverkstaden finns till exempel enklare verktyg som du kan låna för att fixa saker i din bostad. Du behöver alltså inte köpa på dig saker som mest samlar damm!